Agenda

Contactavond 17 en 22 februari (verplicht)

Op 10 februari krijgen de leerlingen het rapport mee. Op donderdag 17 februari en dinsdag 22 februari worden alle ouders verwacht en ingeroosterd voor de 10-minutengesprekken. 

De ouders van de leerlingen van de groepen 8 hebben al een adviesgesprek gevoerd met de leerkracht. Daarom worden deze ouders niet verwacht. Mochten er toch bijzonderheden zijn, dan kunt u deze aangeven bij de leerkracht van uw kind.

Tijdens het gesprek kunt u met de leerkracht(en) van gedachten wisselen over de resultaten en vorderingen van uw kind(eren) en uw vragen stellen.

De leerkrachten van de Klimop-groep zullen - indien van toepassing - zoveel mogelijk aanwezig zijn bij het gesprek over uw kind.

Aanmelden voor deze avond is te zijner tijd mogelijk via Parro. U ontvangt vooraf per e-mail informatie.