Contactavond, vrijwillig, op afspraak

Deze avond is vrijwillig, waarbij u zich als ouder via het ouderportaal kunt aanmelden voor een 10-minutengesprek. Indien gewenst kan de leerkracht ook ouders uitnodigen.

Voor de meivakantie ontvangt u, indien u zich voor deze contactavond hebt aangemeld, het gespreksrooster. De ouders van de leerlingen van de Klim-op-groepen zijn zoals gebruikelijk ingeroosterd.