Eindtoets groep 8

Op 16 en 17 april zijn de eindtoetsen voor de kinderen van groep 8.

Als school mogen we kiezen uit verschillende landelijk erkende eindtoetsen. Voorheen maakten we gebruik van de eindtoets van Cito. Vanaf dit schooljaar kiezen we voor de IEP Eindtoets. Zie voor meer informatie: http://www.toets.nl/voorouders. We hebben de toetsen vergeleken en kwamen tot de conclusie dat de IEP eindtoets beter aansluit bij onze leerlingen.

De rapportage van de IEP Eindtoets verwachten we halverwege mei. De kinderen zullen de rapportage en een begeleidende brief meekrijgen naar huis.

We hopen met u en de kinderen op een positieve uitslag voor iedereen.