Eindtoets groep 8

Op 16 en 17 april zijn de eindtoetsen voor de kinderen van groep 8.

De uitslag hiervan is niet meer direct bepalend voor het VO. Het advies van school is belangrijker.

Dit schooljaar zullen we opnieuw de IEP Eindtoets afnemen. Dit is één van de landelijk goedgekeurde eindtoetsen. We hebben ervaren dat de IEP eindtoets beter aansluit bij onze identiteit en leerlingen.

Halverwege mei krijgen de kinderen van groep 8 de rapportages mee, samen met een begeleidende brief vanuit school.

We hopen met u en de kinderen op een positieve uitslag voor iedereen.