Inschrijfavond nieuwe kleuters

In verband met de voorbereidingen voor het cursusjaar 2020-2021 beleggen we donderdag 23 januari 2020 de jaarlijkse inschrijfavond.

Op deze avond kunt u uw kind, dat in het jaar 2016 en in de eerste helft (tot en met juli) van 2017 geboren is, bij onze school inschrijven. Op deze avond geven we informatie over onze school en kunt u uw eventuele vragen stellen. Naast enkele leerkrachten, zal ook iemand van het bevoegd gezag en de ouderraad aanwezig zijn.

U bent, samen met uw aan te melden kind, van harte welkom! We hopen de avond om 19.30 uur te beginnen met een korte inleiding. Daarna kunt u op uw gemak rondkijken in de school en uw vragen stellen.

Ook ouders die een kind op willen geven en al kinderen op school hebben, zijn van harte welkom op deze avond. Bent u deze avond niet in de gelegenheid om te komen, dan kunt u een aanmeldingsformulier bij de school aanvragen.

Kent u ouders die een school als de onze voor hun kind zoeken, wilt u hen dan ook op de hoogte stellen van de inschrijfavond? Alvast onze hartelijke dank!

Voor vragen en/of het aanvragen van een aanmeldingsformulier kunt u contact opnemen met de teamleider van de onderbouw juf Blijleven (lblijleven@stwillem3ede.nl of telefonisch: 613645).