Agenda

Inschrijfavond nieuwe kleuters

In verband met de voorbereidingen voor het cursusjaar 2021-2022 hopen we D.V. donderdag 27 januari de inschrijfavond voor nieuwe kleuters te houden. Op deze avond kunt u uw kind, dat in het jaar 2018 of in de eerste helft (tot en met juli) van 2019 geboren is, inschrijven bij ons op school.

Tijdens de inschrijfavond willen wij u als ouders informatie geven over onze school, en u kunt uw vragen stellen. Naast enkele leerkrachten, is er ook iemand van het bevoegd gezag en de ouderraad aanwezig. Na het gezamenlijke gedeelte is er de mogelijkheid rond te kijken in onze school. Ook ouders die al kinderen op school hebben en een kind op willen geven, zijn van harte welkom. Uw kind mag ook meekomen op deze avond.

We hopen dat deze avond op de gebruikelijke wijze zal kunnen plaatsvinden. Dat is op dit moment echter nog niet zeker, gezien de huidige omstandigheden rond het coronavirus. Het is daarom mogelijk dat we de avond daarom op een andere manier organiseren.

Vanwege het voorbehoud, vragen wij u om u vooraf aan te melden voor deze avond. Zo hebben wij een goed beeld van het aantal deelnemers en kunnen we u op de hoogte houden. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar mvdkraats@stwillem3ede.nl. Wilt u daarin vermelden of u alleen of samen de avond wilt bezoeken en of u van plan bent om uw kind mee te nemen?

Als u niet in de gelegenheid bent om de avond te bezoeken, kunt u een aanmeldingsformulier opvragen. Ook voor vragen kunt u contact met ons opnemen. Stuur uw bericht of bel naar onze teamleider van de onderbouw, mw. L. Blijleven (lblijleven@stwillem3ede.nl of telefonisch: 613645). We verwachten de aanmelding van uw kind voor 1 maart 2022.

Kent u ouders die een school als de onze voor hun kind zoeken, wilt u hen dan ook op de hoogte stellen van de inschrijfavond? Alvast onze hartelijke dank!