Meivakantie

De kinderen hebben vakantie van vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) tot vrijdag 3 mei.