Rapporten mee

Donderdag 7 februari krijgen de kinderen de rapporten en de schoolkrant mee.