Vergadering bevoegd gezag

Het bevoegd gezag hoopt te vergaderen op 15 oktober 2019. Voor vragen aan het bevoegd gezag kunt u contact opnemen met de secretaris, dhr. G. Jansen via secretaris@stwillem3ede.nl.