ANBI

De Stadhouder Willem III school staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om aan de voorwaarden te voldoen publiceren wij de onderstaande gegevens.

Naam van de vereniging

Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen, uitgaande van de Oud Gereformeerde Gemeente(n) (in Nederland) te Ede.

RSIN/Fiscaal nummer

82.32.75.176

Contactgegevens school

Stadhouder Willem III school
T.a.v. directeur
Veldhuizerbrink 24
6712 BZ Ede
T 0318-613645
E info@stwillem3ede.nl
www.stwillem3ede.nl

Voor de bestuurssamenstelling, klik hier

Beleidsplan

Voor het schoolplan van de Stadhouder Willem III school verwijzen we u naar het schoolplan 2019-2023. U kunt deze hiernaast downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel hebben we opgeschreven hoe de zorg en begeleiding aan onze leerlingen vorm krijgt. Het profiel 2019-2020 kunt u hiernaast downloaden. 

Beloningsbeleid

Voor het beloningsbeleid verwijzen we u naar de CAO Refomatorisch PO 2016-2017. U kunt deze hiernaast downloaden.

Doelstelling

De Stadhouder Willem III school streeft ernaar om, vanuit de eenheid gezin - kerk - school, elk kind zo te onderwijzen dat het zijn unieke talenten op het terrein van hoofd, hart en handen kan ontwikkelen. De Stadhouder Willem III school staat voor Bijbels genormeerd onderwijs, dat afgestemd is op de talenten van elk kind.  

Verslag uitgeoefende activiteiten

In het jaarverslag 2018 doen we verslag van de uitgeoefende activiteiten. U kunt deze hiernaast downloaden.

Financiƫle verantwoording

Ook voor de financiƫle verantwoording verwijzen we u naar het jaarverslag 2018. U kunt deze hiernaast downloaden.


 

Laatste nieuws

Burgerschap

In beide groepen 8 is een mediabijeenkomst georganiseerd. De...

Lees verder

Voorschoolse Educatie- peutermorgens

Na de vakantie hopen we de voorleesmorgens weer op te kunnen...

Lees verder

Nieuw kleuterplein

Inmiddels is het nieuwe kleuterplein in aanwezigheid van de aanwezige...

Lees verder

School helemaal open

8 juni waren alle kinderen voor het eerst weer tegelijk welkom op...

Lees verder