ANBI

De Stadhouder Willem III school staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om aan de voorwaarden te voldoen publiceren wij de onderstaande gegevens.

Naam van de vereniging

Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen, uitgaande van de Oud Gereformeerde Gemeente(n) (in Nederland) te Ede.

RSIN/Fiscaal nummer

82.32.75.176

Contactgegevens school

Stadhouder Willem III school
T.a.v. directeur
Veldhuizerbrink 24
6712 BZ Ede
T 0318-613645
E info@stwillem3ede.nl
www.stwillem3ede.nl

Voor de bestuurssamenstelling, klik hier

Beleidsplan

Voor het schoolplan van de Stadhouder Willem III school verwijzen we u naar het schoolplan 2019-2023. U kunt deze hiernaast downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel hebben we opgeschreven hoe de zorg en begeleiding aan onze leerlingen vorm krijgt. Het profiel 2019-2020 kunt u hiernaast downloaden. 

Beloningsbeleid

Voor het beloningsbeleid verwijzen we u naar de CAO Refomatorisch PO 2016-2017. U kunt deze hiernaast downloaden.

Doelstelling

De Stadhouder Willem III school streeft ernaar om, vanuit de eenheid gezin - kerk - school, elk kind zo te onderwijzen dat het zijn unieke talenten op het terrein van hoofd, hart en handen kan ontwikkelen. De Stadhouder Willem III school staat voor Bijbels genormeerd onderwijs, dat afgestemd is op de talenten van elk kind.  

Verslag uitgeoefende activiteiten

In het jaarverslag 2018 doen we verslag van de uitgeoefende activiteiten. U kunt deze hiernaast downloaden.

Financiële verantwoording

Ook voor de financiële verantwoording verwijzen we u naar het jaarverslag 2018. U kunt deze hiernaast downloaden.


 

Laatste nieuws

Moeders gevraagd voor incidentele luizencontroles

We zoeken moeders die zo nodig op maandagochtend een halfuurtje...

Lees verder

Burgerschap

In de achterliggende periode zijn er gasten uit de Oekraïne bij ons op...

Lees verder

Inspectiebezoek

In de afgelopen weken is de inspectie op bezoek geweest. We kunnen met...

Lees verder

Update schoolplan

We geven u een overzicht van de ontwikkelingen die we voor dit jaar...

Lees verder