De school

ANBI

De Stadhouder Willem III school staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Om aan de voorwaarden te voldoen publiceren wij de onderstaande gegevens.

Naam van de vereniging

Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen, uitgaande van de Oud Gereformeerde Gemeente(n) (in Nederland) te Ede.

RSIN/Fiscaal nummer

82.32.75.176

Contactgegevens school

Stadhouder Willem III school
T.a.v. directeur
Veldhuizerbrink 24
6712 BZ Ede
T 0318-613645
E info@stwillem3ede.nl
www.stwillem3ede.nl

Voor de bestuurssamenstelling, klik hier

Beleidsplan

Voor het schoolplan van de Stadhouder Willem III school verwijzen we u naar het schoolplan 2019-2023. U kunt deze hiernaast downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel

In het ondersteuningsprofiel hebben we opgeschreven hoe de zorg en begeleiding aan onze leerlingen vorm krijgt. Het profiel 2022-2023 kunt u hiernaast downloaden. 

Beloningsbeleid

Voor het beloningsbeleid verwijzen we u naar de CAO PO. U kunt deze hiernaast downloaden.

Doelstelling

De Stadhouder Willem III school streeft ernaar om, vanuit de eenheid gezin - kerk - school, elk kind zo te onderwijzen dat het zijn unieke talenten op het terrein van hoofd, hart en handen kan ontwikkelen. De Stadhouder Willem III school staat voor Bijbels genormeerd onderwijs, dat afgestemd is op de talenten van elk kind.  

Verslag uitgeoefende activiteiten

In het jaarverslag 2022 doen we verslag van de uitgeoefende activiteiten. U kunt deze hiernaast downloaden.

Financiƫle verantwoording

Ook voor de financiƫle verantwoording verwijzen we u naar het jaarverslag 2022. U kunt deze hiernaast downloaden. Daarnaast treft u de publicatieplicht onderwijsinstellingen en het beleidsplan ANBI.