Bevoegd gezag

De Stadhouder Willem III school is een 'bijzondere school'. Dat betekent dat wij in tegenstelling tot een openbare school een vereniging hebben met een eigen toelatingsbeleid en een eigen benoemingsbeleid. Onze school gaat uit van de ’Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen, uitgaande van de Oud Gereformeerde Gemeente(n) (in Nederland) te Ede’.

 

Ouders en andere betrokkenen vormen de leden van de vereniging. Zij geven met hun lidmaatschap uiting aan hun betrokkenheid bij de school. Verkiezingen en belangrijke besluiten worden genomen op de jaarlijkse ledenvergadering. Daar wordt ook het jaarverslag gepresenteerd. Lidmaatschap wordt daarom erg op prijs gesteld. Nieuwe leden ontvangen bij hun aanmelding de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Het bevoegd gezag van de vereniging bestaat uit elf leden. Zeven daarvan worden gekozen door en uit de leden van de vereniging. Daarnaast hebben vier kerkenraadsleden vanuit de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland in Ede en die in Wekerom, de Oud Gereformeerde Gemeente (Schaapsweg) en de Gereformeerde Gemeente zitting. Het bevoegd gezag stelt vooraf in grote lijnen de beleidskaders vast, waarbinnen de directie de dagelijkse gang van zaken organiseert.

 

Contact opnemen met het bevoegd gezag kan via de directeur. Wilt u zich aanmelden als lid van onze vereniging, geef dan uw gegevens door aan onze managementassistente.
 

Leden van het bevoegd gezag met een bepaalde functie 

 

de heer G.J. van Lent
voorzitter

 

de heer G. Jansen
secretaris

   

de heer M.P.C. Veenendaal
penningmeester

 

 

 

Leden van het bevoegd gezag vanuit kerkenraden 

 

de heer W. Flier

 

de heer J. van Ginkel

   

de heer B. Teunissen

 

 

 

Overige leden van het bevoegd gezag 

 

de heer G.A. van den Berg
2e secretaris

 

de heer G.J. van Grootheest

 

de heer C.W. Kapaan
2e penningmeester

 

de heer D.W.I. Oudijn

   

de heer J. van Velthuizen
2e voorzitter

   
Laatste nieuws

Opbrengst voorjaarsactie voor Timotheos

De opbrengst van de voorjaarsactie voor Stichting Timotheos is...

Lees verder

Eindtoets groep 8

De uitslag van de IEP Eindtoets is binnen...

Lees verder

Voorjaarsactie goede doelen

Voor de meivakantie is er door alle groepen actie gevoerd voor...

Lees verder

Project - terugblik

‘Geschiedenis’ was het thema van de projectavond op 27 mei jl.

Lees verder