De school

Bevoegd gezag

De Stadhouder Willem III school is een 'bijzondere school'. Dat betekent dat wij in tegenstelling tot een openbare school een vereniging hebben met een eigen toelatingsbeleid en een eigen benoemingsbeleid. Onze school gaat uit van de ’Vereniging tot stichting en instandhouding van scholen, uitgaande van de Oud Gereformeerde Gemeente(n) (in Nederland) te Ede’.

 

Ouders en andere betrokkenen vormen de leden van de vereniging. Zij geven met hun lidmaatschap uiting aan hun betrokkenheid bij de school. Verkiezingen en belangrijke besluiten worden genomen op de jaarlijkse ledenvergadering. Daar wordt ook het jaarverslag gepresenteerd. Lidmaatschap wordt daarom erg op prijs gesteld. Nieuwe leden ontvangen bij hun aanmelding de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

Het bevoegd gezag van de vereniging bestaat uit elf leden. Zeven daarvan worden gekozen door en uit de leden van de vereniging. Daarnaast hebben vier kerkenraadsleden vanuit de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland in Ede en die in Wekerom, de Oud Gereformeerde Gemeente (Schaapsweg) en de Gereformeerde Gemeente zitting. Het bevoegd gezag stelt vooraf in grote lijnen de beleidskaders vast, waarbinnen de directie de dagelijkse gang van zaken organiseert.

 

Contact opnemen met het bevoegd gezag kan via de directeur. Wilt u zich aanmelden als lid van onze vereniging, geef dan uw gegevens door aan onze managementassistente.
 

Leden van het bevoegd gezag met een bepaalde functie 

 

de heer G.J. van Lent
voorzitter

 

de heer G. Jansen
secretaris

   

de heer M.P.C. Veenendaal
penningmeester

 

 

 

Leden van het bevoegd gezag vanuit kerkenraden 

 

de heer J. van Ginkel

 

de heer G.J. van Lent (tevens voorzitter)

 

de heer G. van Steenbergen

 

de heer B. Teunissen

Overige leden van het bevoegd gezag 

 

de heer G.A. van den Berg
2e secretaris

 

de heer G.J. van Grootheest

 

de heer C.W. Kapaan
2e voorzitter

 

de heer D.W.I. Oudijn

   

de heer J. van Vulpen

   
Laatste nieuws

Op-voeten-en-fietsendag

Aan het begin van het schooljaar doen we altijd mee met de landelijke...

Lees verder →

Dankdag

Ook dit schooljaar behandelen we rond dankdag en biddag schoolbreed...

Lees verder →

Burgerschap

In september hebben we de volgende activiteiten gehad:

Lees verder →

Goede doelen 2021-2022

Ieder jaar zijn er een aantal acties op school voor goede doelen....

Lees verder →