De school

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
Op onze school wordt de medezeggenschapsraad (MR) gevormd door drie ouders en drie leerkrachten. Zij hebben adviesrecht. Dit houdt in dat het bevoegd gezag vóór zij bij belangrijke veranderingen een besluit neemt, advies vraagt aan de MR. Een negatief advies van de MR mag het bevoegd gezag beargumenteerd naast zich neerleggen. Daarnaast heeft de MR het initiatiefrecht, wat betekent dat zij zelf ideeën naar voren kan brengen.

De MR vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van de directeur. Ouders en personeelsleden mogen ook bij de vergaderingen aanwezig zijn. Via de nieuwsbrief en via het jaarverslag in de schoolkrant houdt de MR ouders op de hoogte van haar werkzaamheden.

De MR stelt het op prijs als ouders en personeel actief meedenken. U kunt ieder van ons persoonlijk aanspreken of bellen als u vragen of opmerkingen heeft.

Medezeggenschapsraad (vanuit ouders)

 

de heer T. Brand
secretaris
 

 

de heer M. van Dijk

   

mevrouw A.H. van der Linden- Drost

   

Medezeggenschapsraad (vanuit personeel)

 

de heer J.T. Vogelaar
voorzitter

 

mevrouw A. Tijssen- Meerkerk

   
mevrouw J. van Dijk    

Stel uw vraag aan de MR:

 
Laatste nieuws

SAM certificering

De achterliggende jaren hebben we op school ontwikkeld op het gebied...

Lees verder →

Achterplein gesloten na schooltijd

De hekken aan de zijkant en achterkant van de school worden om 15.45u...

Lees verder →

Schoolfruit - periode verlengd

Ook dit jaar is onze school ingeloot om mee te kunnen doen met een...

Lees verder →

50 jarig jubileum school

Dit jaar staan verschillende activiteiten gepland in verband met...

Lees verder →