Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
Op onze school wordt de medezeggenschapsraad (MR) gevormd door drie ouders en drie leerkrachten. Zij hebben adviesrecht. Dit houdt in dat het bevoegd gezag vóór zij bij belangrijke veranderingen een besluit neemt, advies vraagt aan de MR. Een negatief advies van de MR mag het bevoegd gezag beargumenteerd naast zich neerleggen. Daarnaast heeft de MR het initiatiefrecht, wat betekent dat zij zelf ideeën naar voren kan brengen.

De MR vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van de directeur. Ouders en personeelsleden mogen ook bij de vergaderingen aanwezig zijn. Via de nieuwsbrief en via het jaarverslag in de schoolkrant houdt de MR ouders op de hoogte van haar werkzaamheden.

De MR stelt het op prijs als ouders en personeel actief meedenken. U kunt ieder van ons persoonlijk aanspreken of bellen als u vragen of opmerkingen heeft.

Medezeggenschapsraad (vanuit ouders)

 

de heer T. Brand
secretaris
 

 

de heer M. van Dijk

   

mevrouw A.H. van der Linden- Drost

   

Medezeggenschapsraad (vanuit personeel)

 

de heer J.T. Vogelaar
voorzitter

 

mevrouw A. de Bruin
 

   
mevrouw J. van Dijk    

Stel uw vraag aan de MR:

 
Laatste nieuws

Schilderijen in de hal

In de hal van de school vindt u een aantal schilderijen...

Lees verder

Fotografie - groepsfoto gratis

In de week van 6 oktober hopen we de inlogkaarten uit te delen.

Lees verder

Goede doelen 2019-2020

Ieder jaar zijn er een aantal acties op school voor goede doelen....

Lees verder

Telefonie

In de zomervakantie is een nieuw telefoonnetwerk geïnstalleerd in de...

Lees verder