De school

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
Op onze school wordt de medezeggenschapsraad (MR) gevormd door drie ouders en drie leerkrachten. Zij hebben adviesrecht. Dit houdt in dat het bevoegd gezag vóór zij bij belangrijke veranderingen een besluit neemt, advies vraagt aan de MR. Een negatief advies van de MR mag het bevoegd gezag beargumenteerd naast zich neerleggen. Daarnaast heeft de MR het initiatiefrecht, wat betekent dat zij zelf ideeën naar voren kan brengen.

De MR vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van de directeur. Ouders en personeelsleden mogen ook bij de vergaderingen aanwezig zijn. Via de nieuwsbrief en via het jaarverslag in de schoolkrant houdt de MR ouders op de hoogte van haar werkzaamheden.

De MR stelt het op prijs als ouders en personeel actief meedenken. U kunt ieder van ons persoonlijk aanspreken of bellen als u vragen of opmerkingen heeft.

Medezeggenschapsraad (vanuit ouders)

 

de heer T. Brand
 

 

de heer M. van Dijk
voorzitter

   

mevrouw A.H. van der Linden- Drost

   

Medezeggenschapsraad (vanuit personeel)

 

mevrouw J. van Dijk
secretaris

 

de heer M. van Roekel

   
mevrouw A. Tijssen- Meerkerk    

Stel uw vraag aan de MR:

 
Laatste nieuws

Actiemarkt voor Stephanos

Eind maart hebben we een actiemarkt gehouden voor de Stichting...

Lees verder →

Actie Kom over en Help (KOEH)

Lees verder →

Vakantierooster 2023-2024

Lees verder →

Ouderraad wordt oudercommissie

Al jarenlang ondersteunt de ouderraad met hulp van vele ouders onze...

Lees verder →