De school

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad
Op onze school wordt de medezeggenschapsraad (MR) gevormd door drie ouders en drie leerkrachten. Zij hebben adviesrecht. Dit houdt in dat het bevoegd gezag vóór zij bij belangrijke veranderingen een besluit neemt, advies vraagt aan de MR. Een negatief advies van de MR mag het bevoegd gezag beargumenteerd naast zich neerleggen. Daarnaast heeft de MR het initiatiefrecht, wat betekent dat zij zelf ideeën naar voren kan brengen.

De MR vergadert vier keer per jaar in aanwezigheid van de directeur. Ouders en personeelsleden mogen ook bij de vergaderingen aanwezig zijn. Via de nieuwsbrief en via het jaarverslag in de schoolkrant houdt de MR ouders op de hoogte van haar werkzaamheden.

De MR stelt het op prijs als ouders en personeel actief meedenken. U kunt ieder van ons persoonlijk aanspreken of bellen als u vragen of opmerkingen heeft.

Medezeggenschapsraad (vanuit ouders)

 

de heer T. Brand
secretaris
 

 

de heer M. van Dijk

   

mevrouw A.H. van der Linden- Drost

   

Medezeggenschapsraad (vanuit personeel)

 

de heer J.T. Vogelaar
voorzitter

 

mevrouw A. Tijssen- Meerkerk

   
mevrouw J. van Dijk    

Stel uw vraag aan de MR:

 
Laatste nieuws

Op-voeten-en-fietsendag

Aan het begin van het schooljaar doen we altijd mee met de landelijke...

Lees verder →

Dankdag

Ook dit schooljaar behandelen we rond dankdag en biddag schoolbreed...

Lees verder →

Burgerschap

In september hebben we de volgende activiteiten gehad:

Lees verder →

Goede doelen 2021-2022

Ieder jaar zijn er een aantal acties op school voor goede doelen....

Lees verder →