Faalangst-training

Ook dit jaar verzorgen we weer een faalangsttraining op school. Deze training is voor kinderen die zich bijvoorbeeld gespannen voelen voor een toets, buikpijn hebben voor een spreekbeurt of zweethanden krijgen bij een beurt in de klas.

Het kan ook te maken hebben met zenuwen om de gymles of het spelen met klasgenoten. Faalangst komt door een ‘bibbergedachte’. We gaan in deze training kijken hoe we deze ‘bibbergedachte’ om kunnen vormen tot een ‘helpende gedachte’.

Juf Willemsen en juf de Wit hopen deze training te geven.

De training is voor kinderen van groep 7 en 8. Hij bestaat uit 10 bijeenkomsten en wordt op vrijdagochtend gegeven. De kosten voor deze training zijn € 100.

Als u denkt dat uw kind in aanmerking komt, bespreek dit dan met de leerkracht. De leerkracht geeft dit aan ons door en u krijgt een uitnodiging voor een intakegesprek. Deze vindt plaats op D.V. vrijdagochtend 8 februari. De aanmeldingen moeten D.V. 29 januari bij ons binnen zijn.