Inschrijfavond - terugblik

Op 31 januari vond de jaarlijkse inschrijfavond plaats. Veel nieuwe ouders en kinderen, maar ook bekende ouders met hun kinderen, bezochten deze avond de school.

We mogen terugkijken op een goede avond en we hopen op een fijne samenwerking tussen school en ouders.

Was u niet in de gelegenheid om de inschrijfavond te bezoeken, dan kunt u een aanmeldingsformulier alsnog aanvragen bij school. We verzoeken u vriendelijk om uw kind, als hij/zij in 2015 of de eerste helft van 2016 geboren is, vóór 1 maart op te geven. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de teamleider van de onderbouw, juf Blijleven (lblijleven@stwillem3ede.nl of telefonisch: 613645).