Nieuws

Ouderraad wordt oudercommissie

Al jarenlang ondersteunt de ouderraad met hulp van vele ouders onze school bij praktische werkzaamheden.

Vanaf maart 2023 is de naam ‘ouderraad’ gewijzigd naar ‘oudercommissie’. Hiermee wordt het onderscheid tussen medezeggenschapsraad en oudercommissie duidelijker.

De werkwijze van de oudercommissie is bijgewerkt op een aantal punten. Een merkbare verandering is het werven van nieuwe leden voor de oudercommissie. Dit wordt eenvoudiger, zonder formele verkiezingen.

We zijn als school heel blij met de ondersteuning van de oudercommissie! We ervaren een hoge betrokkenheid van ouders op onze school en hopen dat dit in de toekomst zo blijft.