Nieuws

Schoolfruit - periode verlengd

Schoolfruit - periode verlengd

Ook dit jaar is onze school ingeloot om mee te kunnen doen met een schoolfruit-programma.

Vanaf de week van 9 november, doen we mee met het EU schoolfruit- en groentenprogramma 2020-2021. Twee keer in
de week krijgen de kinderen dan fruit of groente op school. Omdat het leveren van het schoolfruit een tijdje heeft stilgelegen door de schoolsluiting, krijgen we langer schoolfruit, tot en met 4 juni.

Schoolfruit is een Europees Voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van voldoende groenten en fruit. Er zijn voor ouders géén kosten aan verbonden.