Update schoolplan

We geven u een overzicht van de ontwikkelingen die we voor dit jaar hebben gepland vanuit het schoolplan.

Het nieuwe schoolondersteuningsprofiel is opgesteld. Hierin staat beschreven hoe we het passend onderwijs vormgeven. U kunt het document vinden op onze website onder het kopje ‘leerlingenzorg’.

Dit schooljaar doen we als team de mentorplus-cursus. Hiermee ontwikkelen we ons in het begeleiden van aanstaande leerkrachten. Dit is een onderdeel van het traject om een gecertificeerde SAM-school te worden.

De inzet van Parro verloopt naar tevredenheid. We hebben Parro nu twee keer gebruikt voor het plannen van contactavonden. Aandachtspunten nemen we mee ter optimalisering.