Voorjaarsactie goede doelen

Voor de meivakantie is er door alle groepen actie gevoerd voor Stichting Timotheos (groep 3 t/m 8) en het kleuterplein (groep 0 t/m 2). Er is veel geld opgehaald!

We kunnen € 16.418 overmaken naar Stichting Timotheos en voor het kleuterplein is bijna € 8.400 opgehaald. Een heel mooie opbrengst! Alle groepen hebben zich hiervoor erg ingezet, op heel verschillende manieren! Binnenkort wordt het bedrag symbolisch overhandigd aan Timotheos. Het geld voor het kleuterplein zal de komende periode in etappes worden besteed voor vernieuwing van het kleuterplein. U wordt hierover nog verder geïnformeerd.