Nieuws

Voorschoolse Educatie- peutermorgens

We zijn blij dat we deze week weer kunnen starten met de voorleesmorgens, nadat dit een lange periode heeft stilgelegen. De overheidsregels blijven uiteraard van kracht. Daarom zijn (onder andere) de groepjes wat kleiner. Er is nu een korte wachtlijst. Het volgende instroommoment is na de kerstvakantie.

Is uw kind 2,5 jaar of ouder en wilt u zich aanmelden, dat kunt u een aanmeldingsformulier opvragen bij juf Van de Kraats, mvdkraats@stwillem3ede.nl.

Na de zomervakantie hopen we als school opnieuw de voorschoolse educatie aan te kunnen bieden, in de vorm van peutermorgens c.q. voorleesmorgens. Is uw kind 2,5 jaar of ouder, dat kunt u een aanmeldingsformulier opvragen bij juf Van de Kraats.