De school

Ouderraad

Ouderraad
Aan onze school is een ouderraad (OR) verbonden. Ons belangrijkste doel is het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders bij de school. Samen willen we ook de taken van de leerkrachten verlichten door diverse werkzaamheden van hen over te nemen. Denk aan schoonmaakavonden, catering bij bijeenkomsten en vergaderingen, regelen overblijfmoeders, kopiƫren, boeken uitlenen, etc.

Ouderraadsleden doen bij het uitvoeren van activiteiten een beroep op ouders, en gelukkig zelden tevergeefs! Bijna alle ouders hebben in de afgelopen jaren al hand- en spandiensten verricht op initiatief van de OR.

De OR bestaat uit elf leden, die op voordracht van de ouderraad en na overleg met het bevoegd gezag worden gekozen. De OR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school aangaan.

Download hiernaast het hoofdluisprotocol.

Stel uw vraag aan de OR: