De school

Oudercommissie

Oudercommissie
Aan onze school is een oudercommissie verbonden. Ons belangrijkste doel is het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders bij de school. Samen willen we ook de taken van de leerkrachten verlichten door diverse werkzaamheden van hen over te nemen. Denk aan schoonmaakavonden, catering bij bijeenkomsten en vergaderingen, regelen overblijfmoeders, kopiĆ«ren, boeken uitlenen, etc.

Leden van de oudercommissie doen bij het uitvoeren van activiteiten een beroep op ouders, en gelukkig zelden tevergeefs! Bijna alle ouders hebben in de afgelopen jaren al hand- en spandiensten verricht op initiatief van de oudercommissie.

De oudercommissie bestaat uit elf leden. Nieuwe leden worden door de oudercommissie geworven. De oudercommissie is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school aangaan.

Stel uw vraag aan de oudercommissie: